Logo IBS
Istarski Boćarski Savez - bocanje.ibs.hr

Istarski boćarski savez

 

ISTARSKI BOĆARSKI SAVEZ

 

PREDMET: POZIV NA IZVJEŠTAJNU SJEDNICU SKUPŠTINE IBS-a

 

Na temelju članka 23. Statuta IBS-a sazivam redovnu godišnju izvještajnu sjednicu Skupštine Istarskog boćarskog saveza koja će se održati

 

U PONEDJELJAK, 29. TRAVNJA 2019.g S POČETKOM U 19.00 SATI

  U POREČU, U KONGRESNOJ DVORANI HOTELA VALAMAR DIAMANT

 

Za rad Skupštine predlažem slijedeći

 

DNEVNI RED:

 

   Utvrđivanje nazočnosti članova Skupštine i verifikacija mandata,

 

   1.   Pozdravna riječ predsjednika IBS-a Franka Bude,

   2.   Izbor zapisničara

   3.   Prijem u članstvo novog kluba.

   4.   Izvješće o radu IBS-a za 2018. godinu,

   5.   Izvješće o financijskom poslovanju IBS-a za 2018. godinu,

   6.   Rasprava i donošenje zaključaka po točkama 4. i 5. dnevnog reda,

   7.   Programa rada IBS-a za 2019. godinu,

   8.   Izmjene i dopune financijskog plana IBS-a za 2019. godinu,

   9.  Rasprava i donošenje zaključaka po točkama 7. i 8. dnevnog reda,

 10.  Izbor jednog člana IO-a IBS-a do kraja tekućeg mandatnog razdoblja.

11.   Izvješće o odlukama i zaključcima sa sjednice Skupštine HBS-a.

12.   Razno.

 

Nakon radnog dijela sjednice uslijediti će već tradicionalno podjela pehara i priznanja aktualnim prvacima IBL i pojedincima, svečano proglašenje najboljih boćara i kolektiva IBS-a za 2018., te dodjela nagrade za životno djelo "Aleksandar Anzur"

 

Srdačan pozdrav

PREDSJEDNIK:

 

Natrag