Logo IBS
Istarski Boćarski Savez - bocanje.ibs.hr

Hrvatski boćarski savez

Sukladno članku 72. Statuta HBS-a  pozivaju se svi registrirani sportaši/ce da pošalju kandidature za izbor u Komisiju sportaša HBS-a (5 članova).


Kandidat/kinja moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

* da je državljanin/ka Republike Hrvatske
* da u vrijeme izbora ima navršenih 18 godina života
* da nije kažnjavan/a zbog dopinškog prekršaja
* da nema prepreke iz članaka 13. Zakona o sportu
* da je registriran/a u HBS-u i aktivno se natječe
* aktivni sportaši s boljim sportskim uspjesima imaju prednost

U Komisiji sportaša trebaju biti zastupljena ravnomjerno oba spola.

Komisija sportaša bira dva predstavnika u Skupštinu Saveza i jednog predstavnika u Izvršni odbor, koji sudjeluju u njihovom radu bez prava glasa.

Djelovanje Komisije sportaša obuhvaća:

* razmatranje pitanja koja se odnose na sportaše i davanje prijedloga i mišljenja tijelima Saveza,
* zastupanje prava i interesa sportaša i davanje preporuka,
* poduzimanje aktivnosti vezanih uz stvaranje uvjeta za obrazovanje sportaša i rješavanje drugih pitanja značajnih za sportaše,
* suradnja na pitanjima promocije boćarskog sporta te sudjelovanje u kreiranju stavova i mišljenja o promjenama u boćarskom sportu u pogledu pravila natjecanja, opreme, organizacije seminara i savjetovanja i sl.,
* suradnju u aktivnostima za primjenu i poštovanje pravila Olimpijske povelje MOO, koja se odnose na sportaše, borbu protiv svakog oblika diskriminacije i nasilja u sportu, te protiv dopinga, odnosno postupaka i uporabe supstanci koje zabranjuje MOO ili pripadajuća međunarodna sportska federacija,
* djelovanje na razvijanju prijateljstva, međusobnog razumijevanja i ravnopravnosti te izgradnji fair play odnosa u sportu i životu.

Članovi Komisije sportaša biraju se na mandat od četiri (4) godine i mogu biti još jednom birani.

Djelovanje Komisije sportaša, te ostala pitanja u svezi izbora i načina rada Komisije utvrdit će se posebnim aktom, a ako neka pitanja nisu regulirana analogno se primjenjuju pravila Komisije sportaša Hrvatskog olimpijskog odbora. Komisija sportaša donosi odluke većinom glasova svojih članova.

Kandidature se podnose Izvršnom odboru HBS-a, a predaju se u Tajništvu HBS-a, osobno, putem elektronske pošte ili pošte zaključno sa 10.veljače 2018. godine.

Za kandidaturu sportaš/ica mora priložiti:

•    ŽIVOTOPIS: Obrazac-životopis sportaša možete preuzeti OVDJE
•    KOPIJU OSOBNE ISKAZNICE

Natrag