Logo IBS
Istarski Boćarski Savez - bocanje.ibs.hr

Prijelazni rok i registracije klubova i igrača

1. PRIJELAZI ROK TRAJE OD 8. DO 26. SRPNJA 2019. GODINE

2. REGISTRACIJA KLUBOVA I IGRAČA TRAJE OD 8. SRPNJA DO 2. KOLOVOZA 2019. GODINE.

Klubovi su obvezni poštivati rokove, a obrasce ispunjavati precizno i čitko s obzirom na to da se podaci o klubovima i boćarima unose u službeni informatički sustav Hrvatskog boćarskog saveza koji ne prihvaća nepotpune podatke.

Za sve igrače koji se prvi puta registriraju tajniku IBS-a treba na uvid dostaviti osobnu iskaznicu ili presliku osobne iskaznice, a za strane državljane koji se prvi puta registriraju dozvolu boravka ili potvrdu MUP-a o STALNOJ nastanjenosti u Hrvatskoj, odnosno, za strance koji nisu stalno nastanjeni i Hrvatskoj potvrdu boćarskog saveza matične države da u toj državi nisu registrirani. Bez navedenih dokumenata registracija novih igrače se neće vršiti.


PRIJELAZNI ROK:

1. Prijelaz igrača ovjerava se u IBS-u.
2. Igrač za ostvarenje prava prijelaza u novi klub mora imati:
a) ISPISNICU kluba za koji je bio registriran prošle sezone 2018/19., koja MORA   
    BITI OVJERENA PEČATOM I POTPISOM OSOBE OVLAŠTNE ZA ZASTUPANJE KLUBA

    b) Člansku iskaznicu.

3. Igrači koji u klubove Istarske županije dolaze iz drugih županija ili iz Istarske županije odlaze u klubove drugih županija moraju imati BRISOVNICU koju izdaje IBS.
4. Igrači koji u klubove Istarske županije dolaze iz inozemstva moraju imati POTVRDU – ISPISNICU nacionalne boćarske organizacije zemlje iz koje dolaze, ako su bili registrirani.
5. Igrač koji odlazi u inozemstvo mora imati POTVRDU – BRISOVNICU koju mu izdaje HBS.

6. Igrači koji prošle sezone nisu bili registrirani (nemaju u članskoj iskaznici ovjerene registracije 2018/19.) za ostvarenje prijelaza NE MORAJU imati ispisnicu već se za bilo koji klub mogu registrirati kao slobodni igrači.


REGISTRACIJA KLUBOVA I IGRAČ:

1. Za registraciju klubova i igrača IBS-u treba dostaviti čitko popunjene obrasce.


2. Uz popunjene obrasce IBS-u treba dostaviti i ČLANSKE ISKAZNICE igrača kluba u koje svaki klub za sebe strojno ili ručno pod rubrikom „REGISTRIRAN ZA“ treba upisati NAZIV KLUBA,  a pod rubrikom „PRAVO NASTUPA“ 2019/20.

Popunjene zahtjeve i sportske iskaznice možete isključivo u vremenu od 8. srpnja do 2. kolovoza 2019. godine poštom ili osobno dostaviti u IBS uz OBVEZNU prethodnu najavu tajniku IBS-a Kristijanu Klariću na broj mobitela 091/451-4830.

Posebno molimo da se navedu ime i prezime, brojevi mobitela i adrese osoba ovlaštenih za zastupanje i osobe za kontakte.


Nekompletno popunjeni zahtjevi neće se zaprimati.POSEBNE NAPOMENE:

1. Igrači koji su prošle sezone 2018/19. bili registrirani, a zaključno sa 2. kolovoza 2019. godine ne budu registrirani za niti jedan klub, nakon 2. kolovoza 2019. mogu se registrirati samo za klub za koji su prošle sezone 2018/19. bili registrirani.

2. Igrač koji se registrira po prvi puta uz zahtjev za registraciju mora priložiti i dvije fotografije veličine kao za osobnu iskaznicu.

3. Igrač u čijoj članskoj iskaznici više nema mjesta za ovjeru registracije, da bi dobio novu člansku iskaznicu MORA priložiti jednu novu fotografiju. Za izradu nove članske iskaznice FOTOGRAFIJE SE NE SKIDAJU SA STARE ČLANSKE ISKAZNICE.

4. Igrač u čijoj članskoj iskaznici više nema mjesta za ovjeru o izvršenom obvezom liječničkom pregledu MORA izraditi novu člansku iskaznicu. (nikakve dodatne liječničke potvrde na posebnim papirima nisu pravovaljane).

5. Na dvojnu registraciju cijelu sezonu 2019/20. mogu odigrati samo igrači rođeni
5. KOLOVOZA 2001. GODINE I MLAĐI.


6. Prigodom ispunjavanja obrazaca Zahtjev za registraciju igrača OBVEZNO MORAJU biti napisani svi podaci:

1. Cijeli datum rođenja (ne samo godina)

2. Registarski broj članske iskaznice

3. OIB

 

Nekompletno popunjeni zahtjevi neće se zaprimati.

 

OBRASCI:

ZAHTJEV ZA PRODUŽENJE REGISTRACIJE KLUBA

ZAHTJEV ZA PRODUŽENJE REGISTRACIJE IGRAČA

ZAHTJEV ZA REGISTRACIJU NOVIH IGRAČA

ZAHTJEV ZA DVOJNU REGISTRACIJU

ISPISNICA

 

PRAVILNIK O REGISTRACIJI IGRAČA I BOĆARSKIH UDRUGA

KRITERIJI I MJERILA ZA UTVRĐIVANJE NAKNADE KOD PRIJELAZA IGRAČA

TAKSE U REGISTRACIJSKOM POSTUPKU I PRIJELAZU IGRAČA

Natrag