Logo IBS
Istarski Boćarski Savez - bocanje.ibs.hr

Zbor sudaca Istarskog boćarskog saveza

 

ISTARSKI BOĆARSKI SAVEZ

ZBOR SUDACA IBS-a

                                                                                                                                       

PREDMET:  POZIV ZA IZVJEŠTAJNU SKUPŠTINU - INSTRUKTAŽU ZS IBS-a

                               - dostavlja se

Sukladno  Planu rada i ukazane potrebe sazivam izvještajnu godišnju sjednicu Skupštine – Instruktaža  Zbora sudaca Istarskog boćarskog saveza. Sjednica Skupštine održati će se u

PONEDJELJAK, 29. travnja s početkom u 17.30 sati u Poreču, u kongresnoj dvorani hotela VALAMAR DIMANAT

Za rad Skupštine predlažem slijedeći,

DNEVNI RED:

Izvještajni dio

1.       Pozdravna riječ predsjednika IBS-a, Franko Buda,

2.       Licenciranje sudaca za 2019. godinu (plaćanje članarine)

3.       Izvješće o radu ZS IBS-a za 2018.godinu

4.       Izvješće Povjerenika za delegiranje sudaca za 2019.

5.       Plan rada ZS IBS-a za 2019. godinu

6.       Diskusija po točkama 2.,3,. i 4. dnevnog reda,


U očekivanju Vašeg dolaska primite srdačan pozdrav!

PREDSJEDNIK ZS IBS:

                      Denis Peršić s.r.

 

Natrag