Logo IBS
Istarski Boćarski Savez - bocanje.ibs.hr

Istarski boćarski savez

Temeljem odredbi članaka 18. do 24. Pravilnika o nagradama i priznanjima Istarski boćarski savez raspisuje

N  A  T  J  E  Č  A  J

za dodjelu nagrade IBS-a "ALEKSANDAR ANZUR" za životno djelo u području sporta - boćanja

Istarski boćarski savez je u znak priznanja za značajan i izuzetan doprinos razvoju i promicanju boćanja na području Istarske županije ustanovio nagradu za životno djelo u području sporta – boćanja, pod nazivom „Aleksandar Anzur“.

Nagrada se svake godine dodjeljuje pojedincu za  izuzetna postignuća u području sporta – boćanja.

Pravo predlaganja kandidata za nagradu za životno djelo imaju pojedinci, boćarski klubovi i udruge koji imaju sjedište i djeluju na području Istarske županije.
Pravo predlaganja kandidata za nagradu za životno djelo ima i Izvršni odbor Istarskog boćarskog saveza.

Predlagatelj ne može predložiti sam sebe.

Predlagatelj je dužan prijedlog dostaviti u pisanoj formi i obrazložiti ga kratkim životopisom kandidata i potkrijepiti ga konkretnim podacima o sportskim aktivnostima i postignutim uspjesima i rezultatima.

Za nagradu za životno djelo mogu biti predloženi pojedinci koji ispunjavaju slijedeće uvjete:
* da u boćarskim klubovima odnosno udrugama djeluju najmanje trideset (30) godina,
* da su navršili šezdeset (60) godina života,
* da su postigli značajna ostvarenja na području znanstvenog, stručnog, pedagoškog i publicističkog rada u boćarskom sportu,
* da su postigli značajne rezultate kao aktivni sportaši (boćari) ili da su aktivno utjecali na razvoj boćarskog sporta.

Godišnje se dodjeljuje jedna (1) nagrada za životno djelo.
Nagradu za životno djelo pojedinac može dobiti samo jednom.

Temeljem prispjelih prijedloga prijedlog utvrđuje Povjerenstvo, a odluku o dodjeli nagrade za životno djelo donosi Izvršni odbor Istarskog boćarskog saveza.

Nagrada za životno djelo sastoji se od :
- povelje koja se uokviruje u prigodni ram (okvir),
- novčane nagrade u visini jedne netto prosječne plaće isplaćene u Istarskoj županiji u prethodnoj godini.

Kandidate mogu predložiti samo pojedinci, odnosno boćarski klubovi koji imaju sjedište na području Istarske županije.
Kandidati moraju imati prebivalište na području Istarske županije i moraju biti državljani Republike Hrvatske.

Dosadašnji, prvi dobitnik nagrade za životno djelo IBS-a je g. Zlatno Cetina iz Poreča.

Predsjednik IBS-a:

Franko Buda, s. r.

Natrag