Logo IBS
Istarski Boćarski Savez - bocanje.ibs.hr

Skupština Istarskog boćarskog saveza

ISTARSKI BOĆARSKI SAVEZ

Skupština IBS-a je na sjednici održanoj 25. rujna 2017. u Poreču, a na temelju prijedloga IO-a IBS-a
donijela sljedeće

O  D  L  U  K  E

Od sezone 2018/19. primjenjivati će se sljedeći ustroj istarskih boćarskih liga:

a) Jedinstvena Prva A IBL sa 10 ekipa
b) Jedinstvena Prva B IBL sa 10 ekipa
c) Dvije skupine Druge IBL, sjever i jug, sa po 10 ekipa
d) Dvije skupine Treće IBL, sjever i jug, sa po 8 ekipa

O  b  r  a  z  l  o  ž  e  n  j  e

Skupština IBS-a je na sjednici 25. rujna 2017., razmatrajući problematiku ustroja ligaškog natjecanja u Istarskoj županiji, uzevši u obzir činjenicu da u pojedinim istarskim boćarskim središtima nema dovoljno klubova za odigravanje svrsishodnih međugradsko-općinskih liga, prihvatila prijedlog IO-a IBS-a prema kojem će se od sezone 2018/19. broj ekipa u Prvoj A IBL i Prvoj B IBL sa trenutnih osam (8) povećati na deset (10), te će se od trenutne četiri skupine Treće IBL, formiraju dvije skupine Treće IBL, sjever i jug, svaka sa po osam (8) ekipa, koje će se igrale na područjima kao i Druge IBL, sjever i jug. Skupinu sjever Treće IBL činiti će klubovi iz trenutne Treće IBL Poreč i Treće IBL Buzet - Umag, odnosno klubovi s područja tih boćarskih središta, a južnu skupinu Treće IBL klubovi iz trenutne Treće IBL Labin - Pazin - Rovinj i Treće IBL Pula, odnosno s područja tih središta.

Skupština je na istoj sjednici prihvatila prijedlog Gina Miania, predstavnika Boćarskog kluba Dajla 99 i donijela odluku da se od sezone 2018/19. i obje skupine Druge IBL, sjever i jug, sa sadašnjih osam (8) povećaju na deset (10) ekipa.

Smanjenjem broja ekipa u IBL sa trenutnih 66 na 56, odnosno za deset (10) ekipa za koliko će se povećati broj ekipa u međugradsko-općinskim ligama, djelomično će se ublažiti problem trenutnog broja klubova u pojedinim istarskim boćarskim središtima koji su nedostatni za odigravanje svrsishodnih međugradsko-općinskih liga. Praktički izuzev BL Labin koja konstantno broji 9 do 11 momčadi sve ostale lige imaju relativno manji broj klubova koji, ako se još više smanji, u budućnosti dovodi upitnim smislenost igranja lige s manje od šest momčadi. Boćarska središta Pazin i Buzet prije nekoliko sezona su udružili snage i formirali zajedničku ligu Pazin - Buzet, dok je Pula ove godine ostala na svega tri momčadi i igranje lige s tim brojem momčadi nema smisla.

Smanjenjem broja ekipa u IBL stabilizirati će se i ojačati međugradsko-općinske lige koje su temelj ligaškog natjecanja i na temelju kojih se onda dalje gradi daljnji ustroj liga u višim rangovima.

Predstavnici međugradsko-općinskih liga više neće izravno ulazili u pripadajuće skupine Treće IBL, već kroz kvalifikacije a način igranja kvalifikacija odrediti će IO IBS-a.

Način formiranja svih IBL za sezonu 2018/19. sastavni je dio ove odluke.

                                Predsjednik IBS-a:
                                Franko Buda, s. r.

 

Način formiranja svih IBL za sezonu 2018/19. možete pogledati OVDJE

Natrag